PCR ĐẲNG NHIỆT - LAMP

Hãng sản xuất: OPTIGENE - Anh
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: Không

Hãng sản xuất: OPTIGENE - Anh
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: Không

Hãng sản xuất: OPTIGENE - Anh
Xuất xứ: Anh Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: Amplex - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: Amplex - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: Amplex - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: Amplex - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: Amplex - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: OPTIGENE - Anh
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: OPTIGENE - Anh
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: Amplex - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: Amplex - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: OPTIGENE - Anh
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: Không

Hãng sản xuất: Amplex - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: Không

Hãng sản xuất: highQu - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: Không

Hãng sản xuất: highQu - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Germany
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi

đối tác của chúng tôi

Tin Tức