THIẾT BỊ PHÒNG PCR

Hãng sản xuất: Airtech - Nhật Bản
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: TIANLONG - Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: TIANLONG - Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: TIANLONG - Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: OPTIGENE - Anh
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: ATTO - Nhật Bản
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: TIANLONG - Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: TIANLONG - Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: Airtech - Nhật Bản
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: MD-BEST - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: TransGen - Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: TIANLONG - Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: ADVANCE - NHẬT BẢN
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: Airtech - Nhật Bản
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: ATTO - Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi

đối tác của chúng tôi

Tin Tức