HÓA CHẤT SHPT


Xuất xứ:
Bảo hành:


Xuất xứ:
Bảo hành:


Xuất xứ:
Bảo hành:

PCR Stimulant
Liên hệ
+


Xuất xứ:
Bảo hành:


Xuất xứ:
Bảo hành:


Xuất xứ:
Bảo hành:


Xuất xứ:
Bảo hành:


Xuất xứ:
Bảo hành:


Xuất xứ:
Bảo hành:


Xuất xứ:
Bảo hành:

GC Enhancer
Liên hệ
+


Xuất xứ:
Bảo hành:

High Pure dNTPs
Liên hệ
+

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: Không

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: Không

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: Không

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: Không

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: highQu - Đức
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi

đối tác của chúng tôi

Tin Tức