Set Of Equipments and Technology

Địa chỉ: Số 45 ngõ 55 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, ĐT: 04. 22412787 / 35401882 / 66552265 ; Fax: 04. 35149844 ; Email: vinasets@vnn.vn

Isothermal Mastermix cho LAMP

Isothermal Mastermix cho LAMP

Giá bán : Liên hệ

download


- Isothermal Master Mix của LAMP cũng tương tự như của PCR. Nó cung cấp tất cả những thành phần cần thiết cho 1 phản ứng LAMP ngoại trừ ADN/ARN khuôn và mồi.

- Hiện nay Optigene thiết kế các Isothermal Master Mix rất đa dạng về ứng dụng và quy cách đóng gói, có thuốc nhuộm hay không có thuốc nhuộm.

Danh mục các Isothermal Mastermix của Optigene:

TT Mã hàng hóa Quy cách và mô tả

1

ISO-001 Isothermal Master Mix có thuốc nhuộm- 400 reactions
2 ISO-001nd Isothermal Master Mix, không thuốc nhuộm - 400 reactions
3 ISO-001nd-betaine Isothermal Master Mix, không thuốc nhuộm- 400 reactions - không Betaine
4 ISO-001nmg Isothermal Master Mix - 400 reactions - không Mg
5 ISO-001t Turbidometric Isothermal Mastermix có thuốc nhuộm - 400 reactions
6 ISO-001Tin Tin DNA polymerase Isothermal Master Mix có thuốc nhuộm - 300 reactions
7 ISO-002 Isothermal Master Mix có thuốc nhuộm- 2000 reactions - 5 x 400rxn kits
8 ISO-002nd Isothermal Master Mix không thuốc nhuộm- 2000 reactions - 5 x 400rxn kits
9 ISO-002tin Tin DNA polymerase Isothermal Master Mix - 1500 reactions - 5 x 300rxn kits
10 ISO-003 GspF Master Mix có thuốc nhuộm- 400 reactions
11 ISO-004 Fast Isothermal Master Mix có thuốc nhuộm - 300 reactions
12 ISO-DR004 Fast Isothermal Master Mix dạng đông khô 300 reactions
13 ISO-DR001 Isothermal Master Mix dạng đông khô - 300 reactions

 


NHÀ CUNG CẤP

Scroll to top
0904 178 586